728 x 90

COMUNICAT DE PRESĂ – Ref: Controlul dispus prin Ordinul Prefectului este rezultatul unui evident exces de putere!

În contextul demersurilor recente, întreprinse de către Prefectul Iulian Popescu, ce vizează activitatea Consiliului Județean Gorj, caracterizate de o vădită tentă politică, Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, consideră necesar să aducă la cunoștința opiniei publice și a cetățenilor, preocuparea sa cu privire la respectarea normelor legale de către instituția pe care o conduce, în procesul de adoptare și aplicare a actelor administrative de autoritate.

Controlul dispus de către Prefect, prin emiterea unui ordin administrativ, este rezultatul unui evident exces de putere, concretizat prin depășirea competențelor și atribuțiilor prevăzute de lege, în relația instituțională pe care o are cu autoritățile administrației publice județene.

Adoptând o conduită incompatibilă cu rolul și locul Prefectului în ansamblul instituțional al administrației publice și având în vedere statutul politic și administrativ de demnitar public numit, Prefectul Iulian Popescu își arogă, prin emiterea ordinului administrativ sus-menționat, competențe de exercitare a unui control ierarhic, lipsite de orice fundament legal.

Controlul de legalitate exercitat de către Prefect, pe fondul inexistenței unei relații de subordonare cu autoritățile publice județene, se realizează în limitele strict prevăzute de legi organice, precum Codul administrativ și Legea contenciosului administrativ, sub aspectul a două componente, și anume: pe de o parte, emiterea unui aviz de legalitate asupra actelor administrative, și, pe de altă parte, când actul este considerat nelegal și nu este revocat de emitent (condiția neproducerii efectelor juridice vizate), posibilitatea (și nu obligația) de a ataca direct actul în fața instanței de contencios administrativ (tutela administrativă).

Altfel spus, un act administrativ emis/adoptat de autoritățile administrației publice locale/județene nu poate fi declarat niciodată de către Prefect ca fiind nelegal, acest atribut revenind exclusiv instanțelor judecătorești specializate.

Prin punerea în executare a ordinului, în forma în care a fost emis, s-ar crea un precedent de natură să aducă atingere cadrului legal de exercitare a controlului de legalitate de către Prefect, validându-se, practic, excesul de putere la care a recurs.

Este inadmisibil ca Prefectul să se substituie, prin actele pe care le emite, unor instituții și autorități cu competențe și atribuții de control, reglementate la nivel de lege asupra actelor administrative emise de către Consiliul Județean Gorj, în sens de autoritate deliberativă, în procesul de executare și adoptare a acestora, precum: Curtea de Conturi a României (Camera de Conturi Gorj), Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională pentru Achiziții Publice sau alte autorități administrative de reglementare și autorizare prevăzute de lege.

Acest demers al Prefectului contravine principiilor colaborării instituționale, dar și subminează buna funcționare a administrației locale și relațiile de lucru constructive.

Într-un spirit de transparență și respect față de cetățenii județului, președintele Consiliului Județean Gorj reiterează disponibilitatea totală pentru colaborarea cu Prefectul Județului Gorj, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, dar în limitele și în cadrul strict relațional prevăzut de lege, exprimându-și încrederea că această situație va fi rezolvată în conformitate cu normele și principiile legale care guvernează relațiile între autoritățile administrației publice locale și prefect.

Biroul de Presă Consiliul Județean Gorj

Mai multe știri