728 x 90

Tot mai multe gaze naturale pentru termocentralele CEO

Tot mai multe gaze naturale pentru termocentralele CEO

Complexul Energetic Oltenia va cumpăra tot mai multe gaze naturale pentru termocentralele sale. Astfel, CEO are în vedere achiziționarea unei cantități uriașe de gaze naturale. Cantitatea necesară este de 34.500 de MW pentru Termocentrala Rovinari, Termocentrala Turceni, ambele din Gorj, și Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița, din județul Dolj. Combustibilul de care are nevoie Complexul Energetic Oltenia se folosește la producerea energiei electrice pe bază de cărbune ca și combustibil suport pentru întreținerea arderii în cazane. Potrivit Complexului Energetic Oltenia, gazele naturale sunt utilizate cu preponderență pentru pornirea cazanelor prevăzute în dotarea grupurilor energetice. Gazele naturale asigură și o menținere a siguranței în funcționare. În ultimul an, achizițiile de gaze naturale au crescut, pe fondul reducerii cantităților de cărbune ajunse la grupurile energetice. Complexul Energetic Oltenia are acum nevoie de noi contracte de furnizare a gazelor naturale. Perioada vizată este iunie – septembrie, cu posibilitatea de prelungire prin acte adiționale. Cea mai mare cantitate de gaze naturale este necesară pentru Termocenntrala de la Rovinari, peste 20.000 de MW.

Complexul Energetic Oltenia se află într-un program de închidere de grupuri energetice și de carere miniere. De la 1 iunie, s-au închis două grupuri energetice de la Rovinari, respectiv Turceni. De asemenea, măsurile de restructurare care vizează închiderea/conservarea perimetrelor miniere se află în diferite stadii de implementare. Pentru perimetrele miniere Peșteana, Lupoaia și Husnicioara există Planuri Tehnologice de Încetare a Activității înaintate la Ministerul Energiei pentru a fi aprobate în Comisia Tehnico-Economică. Pentru perimetrele miniere Jilț Sud, Tismana, Jilț Nord există în curs de derulare procedură pentru selecția serviciilor de proiectare pentru elaborarea Planurilor Tehnologice de Încetare a Activității. „Carierele Complexului Energetic Oltenia se închid și se ecologizează conform Planului de restructurare aprobat prin Decizia C(2022) 553, corelat cu necesarul de lignit pentru capacitățile energetice care vor asigura funcționarea sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic Național și în concordanță cu lucrările de punere în siguranță a extracției de lignit prevăzute în Planul de Inchidere a Activității (PIA) pentru fiecare carieră.”, conform CEO. De asemenea, compania și-a propus să construiască două grupuri pe gaze naturale la Turceni 475 MW și la Ișalnița 850 MW. La Turceni grupul pe gaze naturale va fi construit alături de Tinmar și la Ișalnița alături de ALRO Slatina.

Societățile pe acțiuni rezultate din asocierea CE Oltenia – Tinmar Energy vor avea ca obiect implementarea a patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală instalată de cca. 280 MW și a unui grup pe gaze naturale de 475 MW la Turceni.

Complexul Energetic Oltenia face demersuri pentru construirea celui mai mare grup pe gaze naturale din Planul de restructurare. Va fi stabilită și forma finală a documentațiilor pentru constituirea unei societăți cu capital mixt/SPV în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița. Aceasta va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit. Din asociere va face parte compania ALRO. Cota CE Oltenia deținută din capitalul social, de 59,9% din viitoarea societate mixtă, reprezintă o contribuție de 65 de milioane de euro. Investitorul selectat, ALRO SA, va participa cu o cotă deținută din capitalul social de 40,1%, reprezentând o contribuție de peste 43,5 milioane de euro.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 506 milioane de euro. Termenul de punere în funcțiune a centralei electrice pe gaze de la Ișalnița este anul 2026. Prin urmare, în următorii ani, CEO va avea nevoie de și mai multe gaze naturale.

Andrei Merfu

Mai multe știri