728 x 90

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Dobre Valter Marius titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luări deciziei
etaper de încadrare de către Agenția pentru Protecţia Mediului Gorj, în in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire două locuinţe tip duplex” propus a fi
amplasat în judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, strada Gloriei.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum
și la următoarea adresă de internet http:/apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate îinainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru
protecţia mediului.

Mai multe știri