728 x 90

Alba neagra cu investițiile CEO

Administrația Complexului Energetic Oltenia(CEO) a aprobat o investiție în sistemul de transport cărbune de la una din sucursalele electrocentrale. Bugetul aprobat este de 1,66 de milioane de lei. Suma acoperă elaborarea documentației tehnice și execuția lucrării pentru reparația capitală pentru liniile de cale ferată care deservesc Sucursala Electrocentrale de la Turceni. Vor fi executate lucrări parțial la linia de Cale Ferată Secția 1 Descărcări Turceni, la Schimbătorul de cale 21-23 până la Schimbătorul de cale 32 și la Schimbătorul de cale 33.

Este zona de infrastructură feroviară cu ajutorul căreia vagoanele ajuns la Secția Descărcări unde este depozitat cărbunele folosit de grupurile energetice pentru producerea de energie electrică. Lucrările de construcție la linia de cale ferată sunt programate din această vară. Este de amintit că administrația Complexului Energetic Oltenia și-a propus să renunțe la producția de energie pe bază de cărbune. Astfel, s-a asociat cu Tinmar Energy pentru implementarea a patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală instalată de 280 MW și a unui grup pe gaze naturale de 475 MW la Turceni. Totul este însă în faza de hârtii. Procesul de închidere a grupurilor pe cărbune este însă în derulare.

Complexul Energetic Oltenia și-a propus să închidă o serie de cariere miniere și să efectueze lucrările de ecologizare prevăzute de lege. Măsurile de restructurare care vizează închiderea sau conservarea perimetrelor miniere se află în diferite stadii de implementare. Pentru perimetrele miniere Peșteana, Lupoaia și Husnicioara există Planuri Tehnologice de Încetare a Activității înaintate la Ministerul Energiei pentru a fi aprobate în Comisia Tehnico-Economică. Pentru perimetrele miniere Jilț Sud, Tismana, Jilț Nord există în curs de derulare procedură pentru selecția serviciilor de proiectare pentru elaborarea Planurilor Tehnologice de Încetare a Activității.

Carierele Complexului Energetic Oltenia se închid și se ecologizează conform Planului de restructurare aprobat prin Decizia C(2022) 553, corelat cu necesarul de lignit pentru capacitățile energetice care vor asigura funcționarea sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic Național și în concordanță cu lucrările de punere în siguranță a extracției de lignit prevăzute în Planul de Inchidere a Activității (PIA) pentru fiecare carieră. La Complexul Energetic Oltenia vor mai rămâne după 2026 grupurile energetice numerele 4 și 5 de la Rovinari și 5 de la Turceni, toate în rezervă de capacitate. Vor fi pornite doar la cererea Ministerului Energiei. La grupurile pe cărbune se va renunța definitiv până în anul 2030. De asemenea, din 10 cariere miniere, vor rămâne 4 după 2026, în capacitate rezervată. Este vorba de Cariera Jilț Nord, care se va închide în 2027, Cariera Pinoasa care se va închide în 2030, Cariera Roșiuța care se va închide în 2029 și Cariera Roșia care se va închide în 2030.

În același timp se dorește implementarea unor proiecte noi. Sunt propuse 8 parcuri fotovoltaice și două centrale pe gaze naturale la Turceni și la Ișalnița. Ministerul Energiei a anunțat, de exemplu, semnarea contractului de finanțare pentru centrala pe gaz de la Ișalnița, a cărui valoare se ridică la aproximativ 250 de milioane de euro. Fondurile sunt destinate construirii unei centrale electrice cu ciclu combinat pe bază de gaz natural, de aproximativ 850 MW la Ișalnița, județul Dolj. CEO face pași și pentru concretizarea investițiilor alături de OMW Petrom și Tinmar. Societățile pe acțiuni rezultate din asocierea CE Oltenia – Tinmar Energy vor avea ca obiect implementarea a patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală instalată de 280 MW și a unui grup pe gaze naturale de 475 MW la Turceni. CE Oltenia va construi, în parteneriat cu OMV Petrom, patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală de 450 MW.

Andrei Merfu

Mai multe știri